Teknokent Ve TTO Hizmetleri

Ar-Ge niteliği ve katma değeri yüksek ürünlerinizi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde geliştirin, vergi muafiyetleri ve diğer desteklerden faydalanın.

Teknokent Ve TTO Hizmetleri

Başvuru Hazırlama ve Başvuru Faaliyetleri

 • Teknokent’e uygun projelerin belirlenmesi (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. açısından incelenmesi),
 • Kaynak araştırması, proje verimlilik analizi,
 • Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması, proje zaman ve kaynak planlaması,
 • Teknokent başvuru dosyasının oluşturulması,
 • Teknokent başvurusunun yapılması,
 • Başvuru sunumu ve savunmaya hazırlık,
 • Başvuru değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi,
 • Gereken durumlarda başvurunun revizyonunun yapılması,
 • Ar-Ge Danışmanlığı Faaliyetleri.

Teknik Destek Faaliyetleri

 • Teknoloji geliştirme bölgesi dönemsel faaliyet dosyası teknik dosya danışmanlığı,
 • Teknokent süreçlerinin yönetimi,
 • İlgili aylık ve dönemsel idari ve mali raporların düzenlenmesi danışmanlığı.