Geleceğin Mesleklerine İŞKUR Desteği

Gelişen teknoloji ile birlikte bazı meslek grupları ortadan kalkarken bazı mesleklere de ihtiyaç artıyor. Teknolojinin gelişmesi ile birçok meslek dalına ihtiyaç artarken bazı meslek grupları da tarihe karışıyor. Tahminen bugünün çocukları ileri de şu an var olmayan mesleklerde çalışacaklar. Eski ve günümüz meslekleri için bilgi yeterli olsa da geleceğin meslekleri için bilgi yeterli olmayacaktır. Yapılan çalışmalar bazı meslekler için insan gücünü ortadan kaldıracağa benziyor.

Bu kapsamda istihdamın arttırılması ve nitelikli iş gücünün desteklenmesi amacıyla İŞKUR tarafından yayınlanan geleceğin meslekleri ile Geleceğin Mesleklerinde İşbaşı Eğitim Programı işverenlere ve çalışanlara ek destekler sunmuştur.

AVANTAJLAR

• İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleme

• Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçilerini yetiştirme,

• İşgücü maliyetinin azalması ile rekabet avantajı sağlama,

• Katılımcıları istihdam ederek teşviklerden yararlanma,

• Katılımcılara yaptıkları ekstra ödemeleri vergi matrahından düşme imkânı.

İşverenler Açısından

• İlgili mevzuatı kapsamında en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler,

• İşverenler çalışan sayısının %30’una kadar katılımcı talep edebilir.

• Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir.

Katılımcılar Açısından

• 15 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı işsizler, İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar,

• Son 1 ayda uzun vadeli sigorta primi bulunmayanlar,

• İşverenin son 3 ayda çalışanı olmayanlar,

İstihdam Taahhüdü

• Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin en az %50 istihdam taahhüdü vermesi gerekmektedir. • İstihdam edilecek katılımcı sayısı program süresinin ¼’lük kısmı sonunda programa devam eden katılımcı sayısı üzerinden hesaplanır.

• İstihdam süresi 60 günden az olmamak üzere en az program süresi kadar olmak zorundadır.

• Yararlanılan programdan sonra istihdam başlatılıp sürenin dolması beklenmeden taahhütname verilerek yeni talepte bulunulabilir.

• Katılımcıların program bitiminden itibaren 30 gün içinde işe başlatılması gerekmektedir.

Günlük Program Süresi

• Haftada en fazla 6 gün/45 saat olarak düzenlenebilir.

• Günlük en az 5 saat en fazla 8 saat çalışma olabilir.

Aylık Program Süresi

• İmalat-bilişim sektöründe 6 ay

• Geleceğin mesleklerinde 9 ay

• Diğer sektörlerde 3 ay

Katılımcılara Yapılan Ödemeler

• Katılımcılara İŞKUR tarafından günlük 77,70 TL ödeme (aylık net asgari ücret 2.020 TL düzeyinde) yapılmaktadır.

• Öğrencilere günlük ücretin %75’i (58,27 TL), işsizlik ödeneği alanlara %50’ si (38,85 TL) ödenmektedir. • Geleceğin mesleklerinde düzenlenecek olan İşbaşı Eğitim Programlarına katılan 18- 29 yaş arası gençlerimize günlük 85 TL ödeme yapılmaktadır.

• İş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından ödenmektedir.

Geleceğin mesleklerinde düzenlenecek olan İşbaşı Eğitim Programlarına katılan 18- 29 yaş arası gençlerimize günlük 85 TL ödeme yapılan meslekler;

 • Yapay zeka makine kalite kontrol elemanı
 • Robot kaynak operatörü
 • Bilişim teknolojisi
 • Elektrikli arabalar için teknik bakımcı
 • Dil konuşma terapisti
 • Güneş enerji sistemi teknik personeli
 • Dijital reklamcılık
 • Veri tabanı yöneticiliği
 • ARGE mühendisi
 • E-ticaret meslek elemanı
 • Siber güvenlik uzmanı
 • İnternet televizyonculuğu
 • Yazılım destek uzmanı
 • Robot mühendisliği
 • Üç boyutlu grafik animasyoncu
 • Mobil yazılımcı

Yazar: Melike YÖRÜK | İş Geliştirme Uzmanı

Editör: Enver NEHİR | Proje ve Teşvik Danışmanı